Uchwały wspólnoty mieszkaniowej (właścicieli lokali)

 

Właściciele lokali sprawują kontrolę i decydują o wszystkich sprawach wspólnoty mieszkaniowej, które są dla nich zastrzeżone (są czynnościami przekraczającymi zwykły zarząd nieruchomością wspólną). Uchwały wspólnoty mieszkaniowej podejmowane są na zebraniu bądź w drodze indywidualnego zbierania głosów. Mogą być także podejmowane w sposób mieszany, tj. część głosów oddana na zebraniu, a część w drodze indywidualnego zbierania głosów. Sposób podejmowania uchwał przez wspólnotę mieszkaniową różni się w przypadku "małej" i "dużej" wspólnoty mieszkaniowej.

W tym dziale znajdują się informacje na następujące tematy: