Kto może zaskarżyć uchwałę wspólnoty mieszkaniowej

 

Radca prawny Łukasz Łobodziec:

 

Kto może zaskarżyć uchwałę wspólnoty mieszkaniowej

Prawo do zaskarżenia uchwały wspólnoty mieszkaniowej przysługuje każdemu właścicielowi lokalu bez względu na to czy brał udział w zebraniu, czy głosował „za” albo „przeciw” uchwale, czy brał udział w indywidualnym zbieraniu głosów, czy jest to uchwała pozytywnie albo negatywnie załatwiająca jakąś kwestię z punktu widzenia interesów tego właściciela. Zgodnie z art. 25 u.w.l. prawo zaskarżenia uchwały wspólnoty mieszkaniowej przysługuje każdemu właścicielowi lokalu, a ustawa nie wprowadza w tym względzie żadnych ograniczeń. Jak wypowiada się w tym przedmiocie doktryna prawa „Uprawnienie do zaskarżenia uchwały [właścicieli lokali] nie jest obwarowane żadnymi dalszymi przesłankami. W szczególności skarżyć może uchwałę właściciel, który był obecny na zebraniu, a nawet który głosował za jej przyjęciem” - tak Drozd Edward (w:) „Zarząd nieruchomością wspólną według ustawy o własności lokali”, Rejent 1995.4.9, 12708/8. Tak samo Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 7 września 2012 r., sygn. akt XXV C 744/10 (niepubl.). Podobnie Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 10 października 2013 r., sygn. akt I ACa 767/13 (LEX 1392104).