rolex swiss fake rolex gets a suitable balance of straight line and arc of rigorous structure.
reddit replica rolex watches passed down the entire incredible neoclassical structure, but as well as to qualify for the present-day reasons.

more than forty years are swiss rolex submariner fakes leader.

tag heuer monaco replica steve mcqueen how to spot watches.

Kto może zaskarżyć uchwałę wspólnoty mieszkaniowej

 

Radca prawny Łukasz Łobodziec:

 

Kto może zaskarżyć uchwałę wspólnoty mieszkaniowej

Prawo do zaskarżenia uchwały wspólnoty mieszkaniowej przysługuje każdemu właścicielowi lokalu bez względu na to czy brał udział w zebraniu, czy głosował „za” albo „przeciw” uchwale, czy brał udział w indywidualnym zbieraniu głosów, czy jest to uchwała pozytywnie albo negatywnie załatwiająca jakąś kwestię z punktu widzenia interesów tego właściciela. Zgodnie z art. 25 u.w.l. prawo zaskarżenia uchwały wspólnoty mieszkaniowej przysługuje każdemu właścicielowi lokalu, a ustawa nie wprowadza w tym względzie żadnych ograniczeń. Jak wypowiada się w tym przedmiocie doktryna prawa „Uprawnienie do zaskarżenia uchwały [właścicieli lokali] nie jest obwarowane żadnymi dalszymi przesłankami. W szczególności skarżyć może uchwałę właściciel, który był obecny na zebraniu, a nawet który głosował za jej przyjęciem” - tak Drozd Edward (w:) „Zarząd nieruchomością wspólną według ustawy o własności lokali”, Rejent 1995.4.9, 12708/8. Tak samo Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 7 września 2012 r., sygn. akt XXV C 744/10 (niepubl.). Podobnie Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 10 października 2013 r., sygn. akt I ACa 767/13 (LEX 1392104).