Wspólnota mieszkaniowa

 

Wspólnota mieszkaniowa to wszyscy właściciele, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości. Powstaje ona z mocy samego prawa z chwilą ustanowienia odrębnej własności pierwszego lokalu i do jej powstania nie jest wymagana żadna umowa między właścicielami lokali, ani tym bardziej żadna uchwała tych właścicieli.

W niniejszym dziale znajdują się informacje na podane niżej tematy: