Co to jest "duża" wspólnota mieszkaniowa

 

 Adwokat Bartosz Kwiatkowski:

 

Co to jest tak zwana duża wspólnota mieszkaniowa

Wspólnotę mieszkaniową tworzą wszyscy właściciele, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości (art. 6 u.w.l.).

(Aby uzyskać te informacje zobacz dział "wspólnota mieszkaniowa"  -->> sekcja "wspólnota mieszkaniowa - co to właściwie jest")

Jeżeli w określonej nieruchomości liczba lokali wyodrębnionych i niewyodrębnionych, należących nadal do dotychczasowego właściciela, jest większa niż 7, to mamy wówczas do czynienia z tzw. "dużą" wspólnotą mieszkaniową.

Do "dużej" wspólnoty mieszkaniowej stosuje się przepisy u.w.l.

Sposób zarządu nieruchomością wspólną, w przypadku "dużej" wspólnoty mieszkaniowej, może zostać określony przez właścicieli lokali w stosownej umowie, o której mowa w art. 18 ust. 1 u.w.l. (umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali albo w umowie zawartej przez właścicieli lokali w okresie późniejszym w formie aktu notarialnego).

Ustawowy sposób zarządu nieruchomością wspólną, określony w art. 20 i następne u.w.l., będzie miał zastosowanie jedynie w sytuacji braku umownego określenia sposobu zarządu nieruchomością wspólną przez właścicieli (art. 18 ust. 3 u.w.l.).

 

(Aby uzyskać informacje dotyczące zarządu nieruchomością wspólną w "dużej" wspólnocie mieszkaniowej zobacz dział "zarząd nieruchomością wspólną"  -->> sekcja "zarząd nieruchomością wspólną w "dużej" wspólnocie mieszkaniowej").