Co to jest "mała" wspólnota mieszkaniowa

 

Adwokat Bartosz Kwiatkowski:

 

Co to jest tak zwana mała wspólnota mieszkaniowa

Wspólnotę mieszkaniową tworzą wszyscy właściciele, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości (art. 6 u.w.l.).

(Aby uzyskać te informacje zobacz dział "wspólnota mieszkaniowa"  -->> sekcja "wspólnota mieszkaniowa - co to właściwie jest")

Jeżeli w określonej nieruchomości liczba lokali wyodrębnionych i niewyodrębnionych, należących nadal do dotychczasowego właściciela, nie jest większa niż 7, to mamy wówczas do czynienia z tzw. "małą" wspólnotą mieszkaniową.

Do "małej" wspólnoty mieszkaniowej stosuje się przepisy u.w.l.

Sposób zarządu nieruchomością wspólną, w przypadku "małej" wspólnoty mieszkaniowej, może zostać określony przez właścicieli lokali w stosownej umowie, o której mowa w art. 18 ust. 1 u.w.l. (umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali albo w umowie zawartej przez właścicieli lokali w okresie późniejszym w formie aktu notarialnego).

Ustawowy sposób zarządu nieruchomością wspólną, określony w art. 19 u.w.l., będzie miał zastosowanie jedynie w sytuacji braku umownego określenia sposobu zarządu nieruchomością wspólną przez właścicieli (art. 18 ust. 3 u.w.l.). W tej sytuacji do zarządu nieruchomością wspólną będą miały odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy kodeks cywilny i ustawy kodeks postępowania cywilnego dotyczące współwłasności.

 

(Aby uzyskać informacje dotyczące zarządu nieruchomością wspólną w "małej" wspólnocie mieszkaniowej zobacz dział "zarząd nieruchomością wspólną"  -->> sekcja "zarząd nieruchomością wspólną w "małej" wspólnocie mieszkaniowej").