Zarząd nieruchomością wspólną

 

Zarząd nieruchomością wspólną określany jest często mylnie jako zarząd wspólnotą mieszkaniową. Jest to o tyle nieprawidłowe, że wspólnota mieszkaniowa, jak już wcześniej wspomniano, jest to ogół właścicieli lokali w danej nieruchomości. Nie zarządza się zatem właścicielami lokali, ale tylko i wyłacznie nieruchomością stanowiącą ich wspólną własność. Zarządzanie to może być sprawowane przez wybrany przez właścicieli lokali zarząd, albo powierzony profesjonaliście, tj. zarządcy nieruchomości.

W tym dziale zawarte są informacje na poniższe tematy: